เปิดรับสมัคร ประจำปี 67

รายละเอียดการเปิดรับสมัครนักเรียนประจำปี 2567

รายละเอียดเพิ่มเติม

หลักสูตรที่เปิดสอน

โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ เปิดทำการเรียน
การสอน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1
ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ระดับอนุบาล

ระดับประถมศึกษา

ระดับมัธยมศึกษา

เปิดรับสมัคร
ประจำปี 2567

เกณฑ์การเปิดรับสมัครประจำปี 2567 คลิก

หลักสูตรที่เปิดสอน

โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ เปิดทำการเรียน
การสอน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1
ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ระดับอนุบาล

ระดับประถมศึกษา

ระดับมัธยมศึกษา

ข่าวสารและกิจกรรม

Upload Image...

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Click me!